Crash 12-02-2003

The wounded leg
This is four days after the accident, and it's looking much better than the first day. It has almost stopped bleeding. The ankle is swollen pretty badly, and I suppose I won't be able to stand on the leg for the next four days or so. Walking on it will probably take a bit longer yet.
I'm supposed to keep this clean under the shower twice a day, and hospital checks take place every fourth day from now. As soon as possible, doctors will scrape some skin off my upper leg and transplant it here.

Het gewonde been
Dit is vier dagen na het ongeval, en het ziet er al een stuk beter uit dan op de eerste dag. Het bloeden is vrijwel gestopt. De enkel is behoorlijk gezwollen and vermoedelijk kan ik er de eerstkomende vier dagen nog niet op staan. Erop lopen zal wel wat langer duren.
Ik moet de wond twee keer per dag onder de douche schoonhouden, en om de vier dagen moet ik naar de poli voor controle. Zodra het kan schraapt de chirurg een stukje huid van mijn bovenbeen en transplanteert dat op de wond.

After 4 days


After 10 days
This is ten days after the accident. The colors are changing, but not the size. I still can't put any weight on the leg, and the ankle is still immobilized. Most of the lower leg is black and blue

Na 10 dagen
Dit is tien dagen na het ongeval. De kleuren beginnen te veranderen, maar de afmeting niet. Ik kan nog steeds geen gewicht op het been zetten en de enkel is nog steeds bewegingsloos. Het onderbeen is grotendeels bont en blauw.

After 10 days


After 21 days
This is twenty-one days after the accident. Again, the colors are changing, but not the size. I can carefully stand on both feet, but certainly not on the left foot only. It is possible to walk a couple of steps without crutches. No longer walks, though!

Na 21 dagen
Dit is een-en-twintig dagen na het ongeval. Opnieuw veranderen de kleuren, maar niet de afmeting. Voorzichtig kan ik op twee voeten staan en zelfs een paar stappen lopen zonder krukken. Uiteraard zijn wandelingen nog uitgesloten.

After 21 days