Accessories, modifications and repairs

This page shows some accessories for the Elystar. I don't have them (yet), but find them interesting enough to put them onto this page. Also, modification and repair reports can be found here. Some pictures and stories were sent to me by Elystar owners, others are taken from various scooter sites.

Accessoires, aanpassingen en reparaties

Op deze pagina staan wat accessoires voor de Elystar. Ik heb ze zelf (nog) niet, maar vind ze interessant genoeg om ze te vermelden. Ook vind je hier reportages van modificaties en reparaties. Sommige foto's en verhalen kreeg ik van Elystar-rijders toegezonden, andere zijn overgenomen van diverse scootersites.


Big wind shield

Although I like the stock wind shield, a bigger one is available. Owners reported that it shields extremely well from wind without slowing down the scooter. I was also told that these owners don't suffer from sudden strong winds.
 
Can't tell if these big screens get scratched as easy as the stock shield does.

Seen on a French Peugeot site for EUR 140,--


Large wind shield


Groot windscherm

Hoewel ik het standaardscherm al erg mooi vind, is er een groter scherm verkrijgbaar. Eigenaren vertellen me dat het scherm prima tegen slecht weer beschermt zonder dat het als een remparachute werkt. Ze zeiden me ook dat ze geen extra last hadden van zijwind.
Ik weet niet of dit scherm net zo snel krast als het standaardscherm.

Gezien op een Franse Peugeotsite voor EUR 140,--

Zie ook het forum


Leg shield air deflectors

Micha Pritchard from Berlin showed me some pictures of his blue(!) Elystar with fitted air deflectors. "They are of course from Peugeot and it took the Dealer two days to get them. I am very happy with them as it makes a big difference to the wind on your knees", Micha says.

The dealer Roller City charged EUR 29,50 and fitted them free of charge when Micha got his new Elystar delivered.

Dutch scooter dealer Vink in Delft mentions deflection rails for the Elystar, available in chrome, titanium and black, both for EUR 84,50 and for EUR 124,90. No pictures are shown, so I don't know what they look like. If someone has any pictures of those, please let me know.


Extensions to the front panel


Leg shield air deflectors

Micha Pritchard uit Berlijn stuurde me een paar foto's van zijn blauwe(!) Elystar met beenschild-extensies. "Ze zijn uiteraard van Peugeot, en het duurde twee dagen voordat de dealer ze kon krijgen. Ik ben er erg blij mee, want het maakt een flink verschil wat betreft de rijwind op je knieën", zegt Micha.

De dealer Roller City rekende EUR 29,50 en plaatste ze gratis bij oplevering van Micha's nieuwe Elystar.

Dealer Vink in Delft adverteert ook met valbeugels voor de Elystar, die in chroom, titaniumkleur en zwart verkrijgbaar zouden zijn, en in uitvoeringen van EUR 84,50 en EUR 124,90. Er staan echter geen plaatjes bij, dus is me onbekend wat ik me er bij moet voorstellen. Als iemand er foto's van heeft, dan hoor ik dat graag!


Business attaché case

For businessmen and photographers, and for those Elystar riders who want to look like either one, Peugeot has a nice attaché set available.
You want one? Be prepared to pay at least EUR 278,90 which is the lowest price I've found so far.


The business attaché set


Business attaché koffer

Voor zakenlieden, fotografen, en voor de Elystar-rijders die daarvoor willen doorgaan, heeft Peugeot een aardig attaché-setje beschikbaar.
Wil je er eentje hebben? Zorg dan voor een gevulde portemonnee, want je raakt minstens EUR 278,90 kwijt. Da's de laagste prijs die ik kon vinden voor zoiets.


Back rest for rider and pillion

The Elystar has a stock back rest for the rider. Some like them, others don't. And if you don't, you have two options: remove it or replace it by something bigger.
The larger rider's back rest is available for EUR 33,45. The pillion's back rest costs EUR 35,30.


Back rests for rider and pillion


Rugsteunen voor berijder en passagier

Standaard heeft de Elystar een kleine ruggesteun voor de berijder. Sommigen vinden dat ding goed, anderen niet. Vind je 't niks, dan kun je kiezen: vervwijderen, of vervangen door een grotere.
De grote ruggesteun voor de berijder is verkrijgbaar voor EUR 33,45. De ruggesteun voor de passagier kost EUR 35,30.


Back rest from Elyseo

Willem from Sneek (NL) sent me these pictures of his pillion back rest for the Elyseo, attached to his Elystar. He says: "My brother and I often use the Elystar together. I sawed a the metal attachment piece in half, and bent it, so the rest is now attached from behind the silver spoiler, giving the pillion so much more room to sit."


Back rest from Elyseo


Rugsteun van Elyseo

Willem uit Sneek stuurde me deze foto's van zijn Elyseo-rugsteun voor de passagier, die hij aan de Elystar bevestigde. Hij schrijft: "Op het werk heb ik de beugel van de steun doorgezaagd, een slag gedraaid en weer vast laten lassen. Nu komt de de steun aan de "achterkant" van de sierbeugel te zitten en het leuke is dat je nu meer ruimte hebt voor de duopassagier."


Luggage rack

A simple luggage rack is available in various colors.

According to a French site, the price is EUR 52,45. However, in Holland, I have only seen a rack quoted for EUR 84,50 and made by Speedline Special Parts.


Luggage rack


Bagagedrager

Bagagedragers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Volgens een Franse site is de prijs EUR 52,45. Echter, in Nederland heb ik alleen een aanbieding gezien voor een bagagedrager voor EUR 84,50 gemaakt door Speedline Special Parts.


The Elystar Sun

No, I've never seen this version of the Elystar live. If anyone has ever been riding one of these, I would be thrilled to hear what it's like.

As far as I know, the Elystar Sun is only available as a 150cc scooter. North American websites include a caution message, saying that the roof is not a safety feature, in contrast to the BMW C1. The side cases and the larger driver's back rest are included.


The Elystar Sun


De Elystar Sun

Nee, ik heb zo'n ding nog nooit live kunnen aanschouwen. Als iemand al eens op zo'n Sun heeft gereden zou ik het enorm leuk vinden te horen hoe dat is bevallen.

Voor zover ik weet is de Elystar Sun alleen maar verkrijgbaar als 150cc scooter. Op Amerikaanse sites waarschuwen ze duidelijk dat het dakje geen extra veiligheid biedt, zoals de BMW C1 dat wel doet. De zijkoffers en het grotere rugkussen voor de bestuurder zijn standaard op de Sun.


Malossi's 70cc kit

Malossi introduces a 70cc kit for various injection engine scooters, including the Peugeot Elystar. Because the fuel demand is different from stock cylinders, a new computer control box is included.
In the Netherlands, the retail price is EUR 350,--. Of course, this does not include installation.
This cylinder is illegal for road use in most European countries.
At the the international forum, Grim Raeper has documented his installation.


Malossi's 70cc kit


Malossi's 70cc kit

Malossi komt met een 70cc setje voor verschillende scooter met injectiemotor, waaronder de Peugeot Elystar. Omdat de benzinebehoefte anders is dan bij standaardcylinders wordt een nieuwe computergestuurde injectie-stuurunit bijgeleverd.
In Nederland kost de set EUR 350,--. Uiteraard is inbouw niet inbegrepen.
In de meeste Europese landen mag je met deze set niet de openbare weg op. Op het internationale forum heeft Grim Raeper de installatie van zijn set gedocumenteerd.


Givi top box

Elystar rider Johan Habing sent these pictures of his top box.
"I bought this Givi top box, model FLOW E-350 in standard black, for EUR 75 at one of the 24 Motoport shops in the Netherlands", Johan says. The same box is available in various metallic colors as well, and would cost around EUR 115, then.
Johan mentions that he bought the Givi back rest, attached to the box, also from Motoport for EUR 29. The box is attached onto the Peugeot Elystar's luggage rack, which he bought in Belgium for a little over 80 euros.


Givi's top box


Givi topkoffer

Elystar-eigenaar Johan Habing stuurde deze foto's van zijn topkoffer.
"Ik kocht deze Givi koffer, model FLOW E-350 in matzwart, voor EUR 75 bij een van de 24 vestigingen van Motoport in Nederland", zegt Johan. Dezelfde koffer is ook verkrijgbaar in diverse metaalkleuren, en kost dan ongeveer EUR 115.
Johan vertelt verder dat hij de ruggesteun, die aan de koffer is bevestigd, ook bij Motoport kocht voor EUR 29. De box is bevestigd op de Peugeot Elystar standaard bagagedrager, die hij in Belgie voor iets meer dan 80 euro aanschafte.


Alumium foot plates

The German Rollercenter shows this picture of alumium foot plates which are suitable for the Peugeot Elystar. One set sells for 39.50 euro.


The alumium foot plates


Aluminium voetplaten

Het Duitse Rollercenter toont deze foto van een set aluminium voetplaten, die geschikt zouden zijn voor de Peugot Elystar. Ze verkopen zo'n set voor 39,50 euro.


Luggage trailer

Several website visitors supplied information about Schuring Scooter trailers. They even have attachment sets for Elyseo and Elystar, as well as side cars!

Update August 14. 2006:
The Schuring company was kind enough to send me a price list, which shows that the trailer on the picture would cost €1.600. However, they already have scooter trailers available from €900 upwards.


The luggage trailer


Bagage aanhanger

Verschillende website-bezoekers wezen op Schuring Aanhangers. Zij hebben montagesets voor Elyseo en Elystar, en zelfs mogelijkheden voor een zijspan!

Update 14 aug. 2006:
De firma Schuring zond me ter informatie een prijslijst. Daaruit blijkt dat de afgebeelde aanhanger €1.600 kost. Er zijn al scooteraanhangers vanaf ongeveer €900 verkrijgbaar.


Side protectors and more

Greg, from Poland, shot this picture on the street. The owner of this nice blue Elystar is unknown. It has a high screen, side protectors, front fender protector, alumium foot plates and a carrier for a top case. Looks like an Elystar for an owner who really makes use of his scoot!


A well-equiped Ely


Zijbescherming en meer

Greg, uit Polen, maakte deze foto op straat. Onbekend is wie de eigenaar is van deze mooie blauwe Elystar. De scoot heeft een hoog scherm, zijbeschermers, een voorspatbord-beschermer, voetplaten van aluminium, en een draagconstructie voor een topkoffer. Duidelijk een Elystar voor iemand die er flink gebruik van maakt!


Passengers foot pegs

Djurre, from Holland, let me know by e-mail that Rollerpoint has quite a few goodies in its on-line shop!


Passengers foot rests


Voetsteunen voor passagiers

Djurre liet me per e-mail weten, dat Rollerpoint aardig wat te bieden heeft voor de Elystar.


Transformation to non-chipkey

Marco Ooms from Mijdrecht sent me an extensive story about the transformation of his chipkey system into an ingnition system without immobiliser. Works have been performed on his Elyseo. Please, read his impressive report (in a new window) including pictures.


Ignition spindle / Ontstekingsspoel


Omzetting naar non-chipkey

Van Marco Ooms uit Mijdrecht ontving ik een uitgebreid verhaal over de omzetting van het chipkey-systeem naar een ontstekingssysteem zonder startonderbreking. De werkzaamheden werden uitgevoerd op zijn Elyseo. Lees hier het indrukwekkende relaas (in een nieuw window) met foto's.


Brake maintenance

'Guardian' sent me a great explanation with pictures about brake maintenance and replacement of wear parts. Works have been done on his carburettor version of the Elystar. Please, read his excellent report (in a new window) including pictures.


Brake maintenance / remonderhoud


Rem-onderhoud

Van 'Guardian' ontving ik een uitstekend verslag van het vervangen van zijn remblokjes. Hij verrichtte de klus op zijn Elystar met carburateur. Lees hier het duidelijke verslag (in een nieuw window) met foto's.


Lighted licence plate holder

Paul, from Holland, ordered and fitted a lighted licence plate holder. For less than 12 euros and little less than an hour of work, the result is very nice. He wrote about it on the dutch forum.


Licence plate holder


Verlichte kentekenplaat

Paul bestelde een verlichte kentekenplaathouder, en wist deze heel netjes te monteren. Het resultaat, voor zo'n 12 euro en een uurtje werk, mag er zijn. Hij schreef erover in het forum.


12 Volt Power Outlet

Here's a contribution by Arno, from Holland. He fitted a 12V power outlet onto his Elystar. Arno explains how he did it, including some pictures.


12 volts


12 volt adapter

Deze keer een bijdrage van Arno. Hij plaatste een 12v-stroomaansluiting op zijn Elystar. In het bijgaande verhaal vertelt hij hoe hij het deed, en voegt wat foto's toe.


The ECU

One of the frequent Elystar-site visitors sent me an e-mail with pictures of his Electronic Control Unit.

"Just a few months after the warranty had expired, my Elystar refused to run. Both my dealer's mechanic and I haven been investigating the problem, and it turned out that the ECU was defective. We'll ever know what caused the problem, but at least my Ely runs fine again with a new one."

Here's the old ECU. The second picture shows what's inside the box. Apparently, it has a 8MHz Motorola processor.


 

ECU boxed and naked


De ECU

Een van de vaste Elystar-websitebezoekers stuurde me een mail met foto's van zijn Electronische Controle Unit.

"Nog maar een paar maanden nadat de garantie was afgelopen, weigerde mijn Elystar dienst. Zowel de monteur van mijn Elystar's dealer als ik zelf gingen op onderzoek uit, en we kwamen er achter dat de ECU defect was. We zullen nooit weten wat de ellende veroorzaakte, maar met een nieuwe ECU doet mijn Elystar het weer prima."

Hier is de oude ECU. Het tweede plaatje laat zien wat er in de box zit. Kennelijk wordt de boel bestuurd door een 8MHz Motorola processor.


New tyres

Although I've always been thrilled with the ML50 tyre, Koos Waalwijk pointed out that new tyre types may be of interest. German company Bike Equipment, operated by Heiko Hartung, offers the first Scooter Winter Tyre (made by IRC): the "Urban Snow".
Size 130/70-12, great for the Elystar, will cost around 60 euros.

Another interesting tyre is the All Weather Tyre "Weatherman", made by Schwalbe. The 130/70-12 will be yours for a little over just 40 euros, which sounds like a bargain. Available throughout Europe. In the Netherlands for instance at ScootXtreme and JR-Motoren.


New tyres available


Nieuwe banden

Hoewel ik altijd erg enthousiast ben geweest over de ML50-band, stuurde Koos Waalwijk mij een bericht over enkele nieuwe, eveneens zeer interessante banden. Het Duitse bedrijf Bike Equipment, van Heiko Hartung, biedt de eerste Scooter Winterband (made by IRC) aan: de "Urban Snow".
In de maat 130/70-12, geweldig voor de Elystar, ligt de prijs op ca. 60 euro.

Een andere interessante band is de "Weatherman" van Schwalbe, geschikt voor elk weertype, zowel 's zomers als 's winters. De 130/70-12 kost je slechts iets meer dan 40 euros, wat een goeie deal lijkt. In Nederland o.a. verkrijgbaar bij ScootXtreme en JR-Motoren.


Do you have any accessoiries or would you like to report a repair?

Then, please, let me know. I would very much like to put your pictures of Elystar add-ons or modifications onto this page. I'll give you all credits for your input (or keep your name unpublished, as you may wish). Your experiences with the accessory or modification and the price you paid would be very interesting to know as well. Please, drop me a line.Heb je zelf accessoires gekocht of heb je een reparatie-verhaal?

Laat het me dan weten. Ik plaats heel graag je foto's van Elystar-accessoires of modificaties op deze pagina. Uiteraard wordt je naam vermeld (tenzij je dat niet wilt) en ik plaats graag je verhaal er omheen. Interessant om te weten is hoe dat accessoire je bevalt, en wat je ervoor hebt betaald. Stuur me gerust een mailtje.

<< Previous details

<< Vorige details