What's happening?

Every time there's something to say about my Elystar, I'll put it in here. Could be anything from simple anecdotes to horror stories about road surfing.

August 13, 2002
Took my Peugeot to the dealer (Beumer de Jong in Amsterdam) for the second consecutive day, because of those screaming brakes. He applied copper grease to the back of the pads, but to no avail. The dealer will contact Peugeot and get back to me then.

August 14, 2002
Phonecall with Dave, one of the dealer's mechanic. Peugeot suggests to install new brake pads, but unfortunately, these are on back order. Meanwhile, other Elystar riders mention that they have the same problem. When applying more force when using the brakes, everything appears to be OK.


The front brake squeaking loudly!

Wat is er loos?

Iedere keer als er wat te vertellen valt over mijn Elystar zal ik er hier melding van maken. Kan van alles zijn, van simpele anecdotes tot asfalt-glij-avonturen.

13 augustus 2002
Vandaag, net als gisteren, de scooter naar dealer Beumer de Jong in Amsterdam (aardige lui!) teruggebracht, omdat de remmen kabaal maken. Hij bracht kopervet aan achter beide blokjes, maar het hielp niet. Nu zal hij Peugeot om raad vragen en er op terugkomen.

14 augustus 2002
Gebeld met Dave, een van de monteurs bij de dealer. Peugeot adviseert nieuwe remblokjes te plaatsen, maar deze zijn nog niet beschikbaar. Ondertussen hoorde ik van andere Elystar-rijders dat ze hetzelfde probleem hebben. Dat piepen doet zich overigens niet voor als je met meer kracht remt.

August 13, 2002
Almost a week ago, I passed the 500km mark, which, according to the User's Manual, allows me now to go full speed for greater distances. Today I filled up for the first time after having done quite a distance full speed. As you may have guessed, I was curious about her fuel consumption. To my pleasant surprise, it was hardly any different from the first time I filled up: one litre of unleaded 'Euro 95' fuel to 38.75 kilometres, well over 100 mpg.

August 26, 2002
The past couple of days I noticed a fuel smell when standing still on stationary running engine. The fuel consumption has gone way up. Today I went to the dealer, who fixed the fuel hose, which had come loose. He told me that more Elystar riders have encountered the same problem. Well, at least it's great to see that the dealer is willing to fix it right away.


Pretty low fuel consumption

13 augustus 2002
Bijna een week geleden kwam mijn teller op 500km, en nu hoef ik me dus volgens de gebruikershandleiding niet meer echt in te houden. Vandaag voor het eerst getankt sinds die mijlpaal, nadat ik een behoorlijke afstand volgas had gereden. Zoals je mag verwachten was ik reuze benieuwd naar het verbruik. Dat viel enorm mee: slechts 1 liter 'euro 95' op 38.75 kilometer, nauwelijks meer dan de eerste keer dat ik tankte.

26 augustus 2002
De afgelopen dagen rook ik een benzinelucht bij stilstand met lopende motor. Ook ging het benzineverbruik fors omhoog. Vandaag bij de dealer geweest, die een losse benzineslang vaststelde en dit snel repareerde. Hij vertelde dat mensen hier al eerder over hebben geklaagd. Nou ja, goed om te zien dat dealer onmiddellijk bereid is te repareren.

September 12, 2002
More than 1800 km (1100 miles) meanwhile, and still pretty satisfied with the Elystar. I still get the same good fuel consumption, and riding is fun, especially in the wonderful weather we're having lately. I'm a little bit worried about the scoot's performance, though. It looks like it's losing a bit in terms of accelleration and top speed.
Anything could cause that, of course, and there's little the dealer can do about it right now. Still, Peugeot hasn't delivered the Gameboy software which is used to do diagnostics on the injection system.


The Gameboy diagnose kit

12 september 2002
Meer dan 1800 km heb ik er inmiddels opzitten, en nog steeds ben ik behoorlijk tevreden. Hij verbruikt nog even weinig en vooral in het huidige mooie weer is het heerlijk om te rijden. Wel maak ik me de laatste dagen wat zorgen om de prestaties van de scooter. Het lijkt erop alsof-ie iets langzamer optrekt en een iets lagere top haalt.
Dat kan natuurlijk door van alles worden veroorzaakt, en de dealer kan er momenteel weinig aan doen. De software voor de Gameboy, waarmee metingen kunnen worden verricht en instellingen veranderd aan het injectiesysteem is door Peugeot nog steeds niet geleverd.

September 17, 2002
The Gameboy software has arrived, so I visited the dealer today. It was their first time tuning an Elystar using the little computer, so they were as curious as I. The result? Overall, the scooter runs smoother and is now a real pleasure to ride. Better idle running, equal accelleration power, and an increased top speed by 8km/u (5mph). Nothing very special, but bear in mind that this is only a software improvement. No hardware change involved. I'm quite happy and don't need any more power than this. Just have to check the fuel consumption over the next week.
Now, if only the new brake pads would arrive, so I could get rid of the squaky sound at every junction.

Update September 30, 2002: Due to higher revs, the fuel consumption has gone up slightly to 1 litre for 34 kms (about 85mpg). Still very nice.

ATTENTION!
Website readers often ask me, where they can obtain this Gameboy software. The answer is: you can't. The software is only available to acknowledged Peugeot dealers who have completed a full seminar. 'Normal' scooter riders will not be able to buy this software anywhere. And no, I don't have it, either.


Using the Gameboy in the rain

17 september 2002
De Gameboysoftware is binnen, dus ging ik vandaag naar de dealer. Omdat het ook voor hen de eerste keer was dat ze het apparaat bij een Elystar inzetten, waren ze net zo benieuwd als ik. Het resultaat? De scooter loopt over de hele linie gelijkmatiger, trekt prettig door, en vertoont geen dipjes. Stationair loopt-ie beter, de accelleratie is gelijkgebleven, en de top is toegenomen met 8 km/u. Niks bijzonders, maar het is dan ook slechts een software-update. Motorisch is de Elystar nog standaard, en meer trekkracht en hogere top heb ik niet nodig, dus ik rijd weer tevreden rond. Ben wel benieuwd wat het benzineverbruik hierdoor wordt.
Tja, nu de nieuwe remblokjes nog, zodat-ie niet meer bij elke kruising piept.

Update 30 september 2002: door het hogere toerental is het benzineverbruik wat gestegen naar 1 op 34. Da's nog steeds erg mooi.

ATTENTIE!
Website-bezoekers vragen me regelmatig waar ze die software kunnen kopen of downloaden. Het antwoord is: dat gaat niet. De software is alleen voor erkende Peogeot-dealers beschikbaar, wanneer ze eerst een cursus hebben gevolgd. 'Normale' scooterrijders komen hier niet aan. En nee, ik heb zelf die software ook niet.

September 23, 2002
Over the past two months, a clearly damaged spot behind the front wheel becomes visible. I've been wondering what could have caused it, until Pascal, another Dutch Elystar owner, explained what it was: when applying the front brakes, the fork is pressed, and the brake cable will bend until it gets slung against the body panel. It hits the panel slightly whenever the brakes are applied with some power, thus causing the damage.
This Elystar model has been available for several months already. Was it really impossible for Peugeot to alter the position of the brake cable as to prevent this from happening?


Damage caused by the brake cable

23 september 2002
Gedurende de afgelopen twee maanden ontstond een beschadiging achter het voorwiel. Ik vroeg me al een tijdje af hoe dat nou toch kwam, totdat Pascal, eveneens een Elystar-eigenaar, me uitlegde wat de schade veroorzaakte: bij het remmen wordt de voorvork ingedrukt, waardoor de remkabel meer ruimte krijgt en doorbuigt. Deze slaat dan tegen de kap achter het wiel aan, waardoor gaandeweg de schadeplek ontstaat.
De Elystar is nu al een aantal maanden uit. Heeft Peugeot er werkelijk zoveel moeite mee om dit bij nieuwe scooters te voorkomen door de kabel iets anders op te hangen?

September 24, 2002
This time not an Elystar problem, but a defect on my helmet. The black plastic bottom strip comes loose on both sides at the same spot. Today, I visited my dealer Beumer de Jong. They looked at the helmet, compared mine with a new helmet, and decided to order a new one (there was no other helmet my size on stock), which should arrive next week.

Update October 7, 2002
Still no new helmet. Caberg hasn't delivered one yet, and instead says that they want to see my helmet first. Now, I'll have to borrow another helmet from my dealer so I can have mine shipped to the Caberg lab. Not too happy about that!

Update October 29, 2002
Been to the dealer today. He has received the new helmet, conducted another phone call, and then replaced my old helmet on guarantee basis. Happy again!


Black trim comes loose

 

24 september 2002
Vandaag eens geen probleem met de Elystar, maar met mijn helm. De zwarte plastic strook aan de onderkant laat aan beide zijden op dezelfde plek los. Vandaag ging ik ermee naar de dealer (Beumer de Jong) terug. Zij bekeken hem even, vergeleken de helm met een nieuw exemplaar, en besloten een nieuwe te bestellen (ze hadden mijn maat niet op voorraad). Volgende week hebben ze hem.

Update 7 oktober 2002
Nog geen nieuwe helm. Caberg heeft er nog geen geleverd en zegt nu eerst mijn helm te willen zien. Voordat ik 'm via de dealer naar het Caberg-lab kan opsturen moet ik dus eerst een andere helm gaan lenen. Hier ben ik niet blij mee.

Update 29 oktober 2002
Vandaag bij de dealer geweest. Hij heeft de nieuwe helm binnen, nog een telefoontje gepleegd, en vervolgens op garantiebasis de defecte helm omgeruild. Ik ben weer happy!

October 13, 2002
It's getting colder: 2 degrees Celsius (36F) today. Time to get the previously removed liner of my wonderful Rev'it coat back into place. I intend to keep riding, at least as long as we don't have inches of snow yet.

My Elystar has over 3,000 kms (1,880 miles) on it now. It's still a pleasure to ride: she starts like a charm, even after a cold night, and there's no extraordinary wear on the tyres. I just wished I hadn't cleaned the wind shield so often already: obviously, it's not made of scratch free plastic. :-(


3021 km, and it's getting chilly now

13 oktober 2002
Het wordt wat kouder: vandaag is het 2 graden. Tijd om de voering weer eens terug te plaatsen in mijn schitterende Rev'it jas. Ik ben van plan te blijven rijden, zolang er nog geen centimeters dik pak sneeuw ligt.

Inmiddels ben ik met de Elystar de 3000 km gepasseerd. Nog steeds rijdt het heerlijk: de motor start ook na een koude nacht prima en er is geen bijzondere slijtage van de banden waar te nemen. Ik wou alleen dat ik het windschermpje niet zo vaak had schoongemaakt: kennelijk is het niet van krasvast plastic gemaakt. :-(

October 18, 2002
There, it happened: a puncture! When I wanted to leave office yesterday, my Elystar felt strange when I got her off the center stand. Looking down, I notice my rear tyre being half flat. It didn't take long to find a small nail sticking in deeply. Well, I used the foot pump three times on my way home and got there safely. Now was the time to try and use my repair kit.

I got the job done relatively quickly, but noticed to my surprise that the stock tubeless tyres don't have a steel belt inside. Now, I just hope that the plug will stay attached well. At least this morning the tyre still had the pressure I left it in the shed with last night.


The repair set, used for the first time

18 oktober 2002
En toen gebeurde het: een lekke band! Toen ik gisteren het kantoor wilde verlaten voelde mijn Elystar al een beetje vreemd aan op het moment dat ik 'm van de standaard haalde. Meteen zag ik dat de achterband halfzacht was, en dat een spijkertje diep in het rubber stak. Toch maar naar huis gereden, waarbij ik de band onderweg drie keer oppompte. Nu werd het tijd voor het reparatiesetje.

De reparatie ging redelijk makkelijk, maar daarbij merkte ik tot mijn verbazing dat er helemaal geen staalgordel in de standaard tubeless band zit. Nu moet ik maar hopen dat de prop fatsoenlijk blijft zitten. Vanmorgen bleek de band gelukkig nog net zo hard opgepompt te zijn als ik 'm gisteravond in de schuur achterliet.

October 29, 2002
The punture repair didn't work as well as I thought after all. The tyre contained a small cut, which the plug couldn't fill completely. As a result, I had to re-inflate the tyre every second day.

So, I went to the dealer and had a new tyre installed. I chose the Bridgestone ML50, a little bigger than the stock tyre: 140/70-12 instead of the 120/70-12.
After a couple of rides, including trips in the rain, I must say that I'm impressed! The grip and stability have improved significantly, and I do corners even more confidently now. Well worth the 77 euros including installation.

Update February 8, 2003:
After about 2,500km (1,500 miles) the ML50 still looks brilliant. I have been satisfied with this tyre every single day and I'm sure many more miles still to go. My next one is going to be an ML50 again, if still available.


Bridgestone ML50 all weather

29 oktober 2002
De bandenreparatie heeft toch niet opgeleverd wat ik hoopte. Omdat er een klein scheurtje in de band zat, kon de plug het gat niet geheel dichten en moest ik 'm om de twee dagen oppompen.

Daarom naar de dealer gegaan en een nieuwe band laten onderleggen. Ik koos voor de Bridgestone ML50 in iets grotere maat dan de standaard band: 140/70-12 in plaats van de 120/70-12.
Na een paar ritjes, ook in de regen, kan ik zeggen dat ik diep onder de indruk ben. De grip op de weg is veel beter, waardoor ik met veel meer vertrouwen schuin in de bochten kan hangen. Wat mij betreft de 77 euro inclusief montage waard.

Update 8 februari 2003:
Na zo'n 2500 kilometer met deze band te hebben gereden ziet de ML50 is nog steeds als nieuw uit. Ik rijd er elke dag zeer tevreden mee rond, en mijn volgende band wordt zeker weer de ML50, als-ie dan nog leverbaar is.

November 6, 2002
The odometer reads 3,550 km (2,200 miles) now. Since about a week, the Elystar has become significantly slower, but only at speeds over 45 km/h. The top speed has dropped by 5 km/h and the accelleration has become pretty lame in that speed range.
I think I will have the scooter serviced within the next week or so, instead of waiting until I have reached the prescribed 5,000 km mark.
Update November 7, 2002: I've been too optimistic. The dealer doesn't have a free spot for this service until November 21.

René, another Elystar rider, reported by mail that his dealer in Tilburg mounted new brake pads. So, finally, proper pads for the Ely have arrived somewhere. I'll ask my dealer to replace my scooter's brake pads as well, as soon as René reports positive experiences with his pads after a couple of days.
Update November 12, 2002: René reports that the new pads don't make any difference.


Performance decreases

 

6 november 2002
De kilometerteller geeft inmiddels 3550 aan. Sinds ongeveer een week is de Elystar duidelijk langzamer geworden in het gebied tussen 45 km/h en de top. Die top is 5 km/h gezakt en de accelleratie is ook niet meer wat-ie was.
Ik denk dat ik niet wacht met de volgende servicebeurt tot ik 5000 km heb gereden, maar dat ik de scooter in de komende week wegbreng.
Update 7 november 2002: Beetje te optimistisch geweest: de dealer heeft pas op 21 november tijd voor de beurt.

René, ook Elystar rijder, meldde per mail dat zijn dealer in Tilburg nieuwe remblokjes plaatste. Kennelijk zijn eindelijk passende blokjes aangekomen. Zodra René positieve ervaringen met zijn blokjes meldt (na enkele dagen) zal ik mijn dealer vragen eveneens zulke blokjes te monteren.
Update 12 november 2002: René meldt zojuist dat het monteren van nieuwe blokjes helemaal niets heeft geholpen.

November 14, 2002
Three days of rain. The roads get wet and muddy. Riding behind a truck is a nightmare. And worst of all: the Elystar looks like a mess. It makes no sense cleaning her at night: the next morning it would look like this in a heartbeat again.


How to clean this mess?

14 november 2002
Drie dagen achtereen regen. Wegen die nat en modderig zijn. Achter een vrachtwagen rijden in de stad is een grote ellende. En het beroerdste: de Elystar ziet er niet meer uit! 't Heeft geen zin hem 's avonds schoon te maken, want in minder dan geen tijd ziet-ie er de volgende dag weer zo uit.

Next >>

Volgende >>