May 3, 2003

Always when you least expect it, small problems arise. This new exhaust, for instance. At first, I was thrilled to see that it runs parallel to the scooter body panel, as opposed to the horizontal stock exhaust. However, now I know that the smaller distance between pipe and plastic panel causes them to contact each other on every bump, thus damaging both the exhaust and the silver cover paint. What to do now?
 
The cheapest solution would be to cut an inch off the silver panel. But even if I knew how to do that properly, it wouldn't look pretty.
Another solution would be to stick a rubber bumper at the bottom edge of the body panel. That would reduce damage, but it would still not prevent the exhaust from hitting the panel. As a result, eventually the body panel or the exhaust might get dislocated.
So, I could install a shock absorber raising piece (EUR 25). That would eliminate the problem, but introduce a new problem at the same time: the seat would be tilted forward, and I'm not too sure how that would reduce riding comfort.
Finally, I could have a stock exhaust (EUR 450) installed. That would certainly solve the problem entirely, and also definitely empty my wallet.
 
If you have any bright ideas about this, please let me know!

Update May 17, 2003
Well, the dealer simply turned the adjustment screw on top of the shock absorber to its bottom position. As a result, the distance between the body panel and the exhaust was increased by half an inch. The shock absorber is much tighter as well. That should be sufficient. He also applied a black substance on the screw to prevent it from getting loose again.

The Sito exhaust runs under the same angle
as the body panel
 
Views from top and from bottom
show damaged spots
 
Extending the shock absorber's
height could be one solution
 

3 mei 2003

Kleine problemen duiken altijd op de vreemdste momenten op. Neem nou die nieuwe uitlaat. In het begin vond ik het prachtig dat de uitlaat onder een hoek naar boven loopt, parallel aan de plastic kap er boven. Nu ben ik er inmiddels achter dat de kleinere afstand tot die kap (in vergelijking met de standaard uitlaat) ervoor zorgt dat die onderdelen met elkaar contact maken bij elke hobbel in de weg. Zowel de uitlaat als de plastic kap raken daardoor beschadigd. Wat nu te doen?
 
De goedkoopste oplossing zou gewoon zijn om een paar centimeter van de kap af te snijden. Maar zelfs als ik wist hoe ik dat netjes kon doen, dan nog is het geen fraai gezicht.
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat ik een stukje stootrubber onderaan de kap plak. Dat voorkomt dan wel lakschade, maar de onderdelen blijven tijdens het veren tegen elkaar stoten. Uiteindelijk zou dan het zilverkleurige panel of de uitlaat kunnen afbreken.
Ook zou ik een verhoogstukje voor de schokbreker (EUR 25) kunnen laten plaatsen. Dan neemt de afstand tussen uitlaat en panel toe, en stoten ze niet meer tegen elkaar. Jammer dat daardoor het zadel wat voorover kantelt, wat vermoedelijkk niet zo comfortabel rijdt.
Tot slot kan ik een standaarduitlaat (EUR 450) laten plaatsen. Daarmee is het probleem opgelost en mijn portemonnee geleegd.
 
Wie een goede oplossing weet mag het zeggen!

Update 17 mei 2003
De dealer heeft opnieuw de stelmoer bovenaan de schokdemper met een haaksleutel flink wat strakker gedraaid. Daardoor is de afstand tussen de zijkap en de uitlaat anderhalve centimeter groter geworden en staat de veer nu een heel stuk stugger afgesteld. Dat zou voldoende moeten zijn. Bovendien heeft-ie wat kit aan de moer gesmeerd om te voorkomen dat hij vanzelf lostrilt.

May 17, 2003

Another tour! With temperatures at 17C (64F), hardly any wind and a bit of sunshine, this appears to be a great day for a ride. Not a big one like the previous tour, but just something nice through the old polder landscape, which so typically defines what foreign visitors expect to see when they cruise the country.
Again, I took my camera along. You may want to read the report and see some pictures in a separate window.

The Short Polder Tour
 

17 mei 2003

Weer eens een scooterrit! Bij temperaturen van zo'n 17 graden, nauwelijks wind en wat zonneschijn lijkt dit een prima dag om een stukje te rijden. Niet zoiets groots als de vorige keer, maar toch een aardig stukje tuffen door het polderlandschap, dat touristen verwachten te zien als ze ons kikkerlandje bezoeken.
Opnieuw nam ik mijn camera mee. Je kunt in een apart venster het verslag lezen en de plaatjes bekijken.

May 30, 2003

Today I carry a sports bag on the pillion seat. No, I'm not going anywhere yet, and this is just a test. In about three weeks, I will ride all the way to Hannover, Germany, in order to join the local Rollerfreunde club at their first Uberregionales Rollertreffen. It will be a two day ride, a three day stay and a two day ride back home. If there was a problem with the bag, I wanted to know well in advance. That's why I tested.
Obviously, I can carry the bag without it falling off and without it hampering my riding comfort. So, I'm glad to see that I don't really have to buy and install a luggage rack.

By the way: you'll notice that I finally have a right mirror again! As I found out, the dealer failed to order it right away, and when they finally did, after three weeks, the mirror got lost in the delivery process for two weeks.

Carrying a bag is no problem
 

30 mei 2003

Vandaag heb ik een sporttas achterop de buddyseat. Nee, ik ga nog nergens heen, en dit is dus maar een test. Over een week of drie rijd ik met de Elystar naar Hannover in Duitsland, om daar mee te doen met de plaatselijke Rollerfreunde scooterclub aan hun eerste Uberregionales Rollertreffen. Dat wordt twee dagen rijden, drie dagen verblijven en weer twee dagen terugrijden. Als die tas dus een probleem zou vormen, zou ik dat graag van tevoren merken. Vandaar de test.
Kennelijk gaat het goed. De tas valt niet van het zadel af en hindert mijn comfortabele zitpositie ook niet. Ik ben blij dat ik dus geen apart bagagerek hoef te kopen en te installeren.

Overigens zie je op de foto dat ik eindelijk weer een rechter spiegel heb. Mij is gebleken dat de dealer de spiegel niet meteen besteld heeft, en toen hij dat na drie weken wel deed raakte de spiegel tijdens het bezorgen twee weken zoek.

June 3, 2003

The weather is great, these days. Too great, sometimes. For protection purposes, I want to wear gloves wherever I go, but the winter gloves are by far too thick (and hot). So, I bought a pair of summer motorcycle gloves. These Rev'It gloves (the same brand as my coat) are made of black leather, with additional padding on the knuckles. At the inside, a rough piece of leather is attached for better grip on the handles. Tiny ventilation holes on the outside keep the hands relatively cool.
Bought at Ben Smit (Amsterdam) and paid 39 euros.

Rev'It summer gloves
 

3 juni 2003

Het is heerlijk weer. Te heerlijk, soms. Vanwege de bescherming draag ik altijd handschoenen tijdens het rijden, maar mijn winterexemplaren zijn veel te dik en warm. Daarom kocht ik een paar zomer-motorhandschoenen. Deze Rev'It handschoenen (hetzelfde merk als mijn jas) zijn van zwart leer, met padding op de knokkels. Aan de binnenkant zit een extra stukje ruw leer voor betere grip op de handvatten. Kleine ventilatiegaatjes aan de buitenkant houden de handen relatief koel.
Gekocht bij Ben Smit (Amsterdam) voor 39 euro.

June 10, 2003

Recently, Peugeot issued a new series of Elystar scooters with minor changes. From what I hear from new owners, and from what I've seen on the streets, these scooters don't have the side stand anymore (it's an optional feature now) and most, but strange enough not all, have black break levers. Also, Peugeot has made new diagnostic software and control software available to dealers. Johan Habing sent me these pictures of the new diagnostic software and the Gameboy Advance which is used to operate it. The bottom picture shows his dealer in action with the Gameboy.

New Elystar owners tell me that their scooter is pretty fast, and consumes only 2.5 litres of fuel on each 100km, which is a lot better than mine with 3.1 litres. This morning, I noticed that a new Elystar had indeed better accelleration, when he went off at a green traffic light and I couldn't keep up pace.

I don't know (yet) if the engines and ECU's of the new Elystars are different from the old ones, and whether or not the new software can be safely installed on older Elystars.

(c) 2003 Johan Habing, NL
New diagnostic software
 

10 juni 2003

Onlangs kwam Peugeot met een nieuwe serie Elystar scooters, met enige kleine wijzigingen. Van wat ik hoor van nieuwe eigenaren en van wat ik op straat zie, weet ik, dat deze Ely's geen zijstandaard meer hebben (het is een optioneel accessoire geworden) en de meeste, maar vreemd genoeg niet alle, hebben nu zwarte remhandles. Bovendien stelde Peugeot nieuwe diagnose- en stuursoftware aan dealers ter beschikking. Johan Habing stuurde me deze foto's van de nieuwe diagnosesoftware en de Gameboy Advance die als bedieningsapparaat wordt gebruikt. De onderste foto toont zijn dealer in aktie.

Nieuwe Elystarrijders zeggen dat hun scooter behoorlijk snel is, en bovendien erg zuinig met 1:40 - veel beter dan mijn 1:32. Vanmorgen zag ik met eigen ogen dat de nieuwe Ely inderdaad sneller optrekt toen hij naast me bij een groen licht wegreed en ik 'm niet kon bijhouden.

Ik weet (nog) niet of de motoren en ECU's van de nieuwe Elystars anders zijn dan de oude, en of de nieuwe software op de oudere Ely's kan worden aangebracht.

June 13, 2003

Last month in the forum, I announced that I was willing to set up a rideout for Elystar owners. Not many replied, so the tour was off. This time, I'm trying again. In order to enable everyone to make arrangements well ahead of time, this is an early announcement.

All Elystar 50cc riders are encouraged to come along at the ACON Autocross Elystar Tour on Sunday, July 20, 2003.

Read more and sign up!

Update July 20, 2003
The report is now available at the "read more" link above

ACON Autocross Elystar Tour
 

13 juni 2003

Vorige maand heb ik in het forum aangekondigd een Elystar tourrit te willen organiseren. Er kwam maar weinig respons, en daarom ging het niet door. Deze keer probeer ik het opnieuw, maar nu zo vroegtijdig dat iedereen er ruim van tevoren over kan nadenken en rekening mee kan houden.

Alle Elystar 50cc-rijders zijn hartelijk uitgenodigd mee te rijden op de ACON Autocross Elystar Tour op zondag 20 juli 2003.

Lees meer en schrijf je in!

Update 20 juli 2003
Er is nu een verslag beschikbaar onder de "lees meer"-link hierboven.

June 24, 2003

Today, I returned from my trip to Hannover, Germany, where the local scooter club, the Roller Touring Freunde Hannover conducted their first National Scooter Meeting. In fact, due to my presence, they were proud to be able to call it their International Event, at which Saturday's ride through Hannover was the absolute highlight.

Read everything about that trip!

Rollerfreunde patch
 

24 juni 2003

Vandaag ben ik thuisgekomen van mijn trip naar Hannover in Duitsland, waar de lokale scooterclub, de Roller Touring Freunde Hannover, zijn eerste nationale scootermeeting organiseerde. Ze waren er zelfs trots op het hun Internationale Meeting te kunnen noemen wegens mijn aanwezigheid. De gezamenlijke rit door Hannover op zaterdag was het absolute hoogtepunt.

Lees alles over die reis!

July 6, 2003

Passed the 10,000km (6,214 miles) mark this weekend. Everything is still going more than decently and while the weather is pretty good as well, I have no complaints. My last service was around 7,200km, so I will ride another 1,000-1,500km before sending her to a service again. Looks like the roller weights can handle that distance this time. That service will take place on Agust 1st. A slight modification will also take place in order to protect the ECU.

Update July 16, 2003

For those of you who reach the 10,500km mark, like I today, don't be surprised if the "Chng Oil" message flashes next time you start the engine. Remember, you can reset that message by pushing the reset button, holding it, and then switch the ignition key on.

Now over 10,000km
 

6 juli 2003

Dit weekend passeerde ik de 10.000km op de teller. Alles gaat nog meer dan behoorlijk, en omdat het weer ook nog eens goed is heb ik geen klagen. De laatste servicebeurt vond plaats op een stand van ongeveer 7.200km, dus rijd ik nog zo'n 1.000-1.500km door voordat ik de Ely weer wegbreng. Ik heb de indruk dat deze rollers die afstand deze keer wel aan kunnen. Die servicebeurt gaat op 1 augustus plaatsvinden, waarbij ook een door Peugeot aangekondigde modificatie gaat plaatsvinden ter bescherming van de ECU.

Update 16 juli 2003

Voor degenen die de 10.500km-stand bereiken, zoals ik vandaag: wees niet verbaasd als de "Chng Oil" boodschap in het venster verschijnt. Je kunt dat weer uitzetten door de resetknop ingedrukt te houden en vervolgens de contactsleutel rechtsom te draaien.

July 13, 2003

A couple of weeks ago, I received a photograph (see top picture) from an Elystar owner, who said: "When I heard riders complain about soaked Control Units, I removed the panels and had a look for myself. The rubber protection socket at the bottom was a little wet and dirty, but this was no serious problem. I powdered the rubber cover a bit, and closed it."

The same rider sent me a picture of his ECU again today. "Peugeot has called back Elystars for a modification, and I went to my dealer immediately. Well, this is it!", he wrote. Apparently, the modification is nothing but the attachment of a big slab of rubber, which supposedly should prevent rain water from reaching the unit. From the looks of it, I have my serious doubts.

I wonder if this is the same modification that was performed on UK Elystars about half a year ago. Does any UK rider out there know?

The ECU, now covered after a recall
action by Peugeot

13 juli 2003

Enkele weken geleden ontving ik een foto (zie bovenste plaatje) van een Elystar-eigenaar, die zei: "Toen ik andere Elystar-rijders hoorde klagen over doorweekte elektronische stuureenheden, haalde ik de kappen er maar eens af om zelf te kijken. De rubber beschermhoes onderaan de unit was een beetje nat en vies, maar er was verder niks mis mee. Ik deed er wat talkpoeder op, en sloot de scooter weer."

Dezelfde Elystar-eigenaar stuurde me vandaag weer een plaatje. "Peugeot heeft van de week Elystars teruggeroepen voor een technische modificatie aan de ECU, dus ik ging meteen. Nou, dit is waar het om gaat!", schreef hij. Kennelijk bestaat de technische verbetering uit het aanbrengen van een grote rubberen flap, die nu spat- en regenwater zou moeten tegenhouden. Als ik de foto zo bekijk heb ik mijn ernstige twijfels.

Bovendien vraag ik me af of dit nu dezelfde modificatie is als die in Engeland, waarvan al een half jaar geleden in het internationale forum melding werd gemaakt.

July 24, 2003

Today, Johan Habing sent me an e-mail including this picture This is an example of an update set received by the dealers, with which they can perform the recall action. The rubber strip is intended to cover the ECU, while the rings are intended to replace the fuel hose place holders. Several dealers have told me, though, that these rings will not suffice, and that they should in fact use rings with screws to secure the fuel hose decently.

The recall set by Peugeot

24 juli 2003

Zojuist stuurde Johan Habing mij een mailtje met bijgaande foto. Dit is een setje zoals dealers toegezonden kregen voor de terugroep-aktie. De rubberen flap gaat om de ECU heen, en de ringen en klemmen zijn voor het fatsoenlijk vastzetten van de brandstofslang. Verschillende dealers zeggen mij trouwens, dat die klemmen niet echt deugen, en dat vastdraaiklemmen aan te bevelen zijn.

July 29, 2003

Three more days - Friday, August 1, my Elystar will get back to the dealer for a service. It's done about 11,300kms now, and an inspection is due. My rear tyre, the Bridgestone ML50 I reported earlier about, should be replaced as well after well over 7,000kms of duty, but I'll try and squeeze 1,000kms more out of it while the weather is great.
Here's the note I will hand to my dealer.
 
Update August 1: the report is now included with the note.
 
Update August 13: report updated: now the invoice items are included.

The 11,300kms service

29 juli 2003

Nog drie dagen. Op vrijdag 1 augustus gaat mijn Elystar weer naar de dealer voor een servicebeurt. Er staat nu 11.300 km op de teller, en dus is het tijd voor inspectie. Mijn achterband, de Bridgestone ML50 waar ik eerder over schreef, heeft inmiddels ruim 7000km gelopen en is binnenkort aan vervanging toe. Ik probeer er bij dit mooie weer nog 1000km uit te persen.
Hier is het briefje dat ik de dealer zal geven. Na de servicebeurt doe ik hier verslag over de bevindingen.
 
Update 1 augustus: het verslag staat nu bij het briefje.
 
Update 13 augustus: de items van de factuur toegevoegd aan het verslag.

<< Previous | Next >>

<< Vorige | Volgende >>