August 15, 2003
I decided to take a couple of motorbike riding lessons. Although I've been riding for about a year now, and the Ely has done 11,750 kilometres, I believe that I could become a better rider when trained a bit. So, I made an appointment for today, and received private instruction for an hour and a half. My first time riding a real motorcycle! Was it worth the trouble? Read on in a separate window!


Dodging the cones

15 augustus 2003
Ik besloot een paar motorrijlessen te nemen. Hoewel ik nu een jaar rijd, en de Ely er zo'n 11.750km op heeft zitten, denk ik dat het rijden nog beter gaat als ik wat les heb gehad. Daarom maakte ik een afspraak om vandaag anderhalf uur priveles te krijgen. Mijn eerste ervaring op een motorfiets! Was het de moeite waard? Lees verder in een apart window!

August 21, 2003
Because I heard nothing from dealer Dila, I decided to have my rear tyre changed and a new software version installed elsewhere. I ended up in Diemen, where I made an appointment for this with dealer Van Staveren. We agreed that I could get there today at 3:00pm, and he would install a new Bridgestone ML50 and upload the software.
 
I got there around 2:45pm and gave them my Ely and keys. "Might take an hour", they said. So, I happily walked around the village, waiting for them to call my cell phone. They didn't, though. I started complaining once after two hours, and demanded to see the Boss after almost three hours. When he was finally available, he admitted that he still had to download the new software from the Internet, and couldn't do that today anymore. Of course, I was pissed, and insisted that they install the new tyre immediately.
Well, they did. It's a Bridgestone 130/70-12, which I requested. They charged 90 euros, which is 13 euros more than I paid for the previous tyre.
Simultaneously, they uploaded the software version they had (they claimed it was the early 2003 version). Also, they promised to download the latest version from the Internet, and I will return on August 26, 4:00pm, to have it installed.
At least they apologized a thousand times for the delay, and the chat during and after their work remained friendly.
 
The new tyre makes for a wonderful ride again. I love this tyre! However, the software they installed today doesn't make any difference, as I expected.


The new Bridgestone ML50

 

21 augustus 2003
Omdat ik van Dila niks meer hoorde, besloot ik elders een nieuwe achterband en de nieuwste software te laten plaatsen. Daarvoor belde ik Van Staveren in Diemen, met wie ik voor deze werkzaamheden vandaag afsprak om 15:00 uur. Hij zou dan een nieuwe Bridgestone ML50 plaatsen en de software vervangen.
 
Om 14:45 uur stond ik op de stoep, en gaf mijn Ely met sleutels af. "Duurt een uurtje", zeiden ze. Dus wandelde ik wat door het dorp in afwachting van hun telefoontje. Er kwam echter niks. Na twee uur ging ik eens klagen dat mijn Ely nog steeds op de stoep stond. Na drie uur wachten wilde ik de baas spreken. Toen die eindelijk beschikbaar was, kwam het hoge woord eruit: hij had de software nog niet van het Web gedownload, en kwam daar vandaag ook niet meer aan toe. Natuurlijk was ik verre van blij, en stond er op dat ze nu meteen de band zouden vervangen.
Dat gebeurde. Het is een Bridgestone 130/70-12, zoals ik had gevraagd. Men rekende er inclusief montage 90 euro voor, 13 euro meer dan ik voor de vorige band betaalde.
Tegelijkertijd laadden ze de software die ze nog hadden liggen (de dealer beweerde dat het de versie was van begin 2003). Bovendien beloofden ze de nieuwste versie te downloaden; ik ga er op 26 augustus weer heen, om 16:00 uur, om die versie te laten laden.
Van Staveren verontschuldigde zich meerdere malen voor de vertraging. Op die manier werd voorkomen dat de sfeer grimmig werd...we hebben nog even ontspannen gebabbeld over de Elystar.
 
De nieuwe band rijdt voortreffelijk. Prachtband! Echter, zoals ik al verwachtte: deze softwareversie maakt geen enkel verschil.

August 26, 2003
Back to Van Staveren once more, in order to have the software upgraded. This time, I was served promptly and the dealer had downloaded the new Peugeot software from the Peugeot dealer's website. He unscrewed the battery cover, attached the Gameboy, switched it on, selected the software, and...hesitated. There was just one calibration available: the restricted 45 km/h version. He immediately called Peugeot tech support, and they told him that they won't make any calibrations for derestricted scooters available anymore. So, that was it.

So folks, beware! If you have a derestricted Elystar 50cc, don't ask your dealer to update to the latest software version!

Update September 24, 2003:
Got a message from Peugeot France. They tell me, that there definitely is a free version available. When I mentioned this to dealer van Staveren, he immediately called Peugeot Netherlands and learned, that they don't make this version available for dealers in our country.


No new 'free' software calibration
available anymore

26 augustus 2003
Opnieuw naar Van Staveren, om de software te laten updaten. Deze keer werd ik prompt geholpen, en de dealer had netjes voorbereid door de software van Peugeot's dealersite te plukken. Hij maakte het batterijluikje open, zette de Gameboy er aan, schakelde het ding aan, en....aarzelde. Nu bleek, dat er maar een calibratieversie beschikbaar was: die voor de begrensde 45 km/h-scooters. Hij belde meteen de technische dienst van Peugeot, en kreeg toen te horen dat Peugeot geen 'free' calibratiesoftware, voor onbegrensde scooters, meer beschikbaar stelt. Dat was het dan!

Kortom, beste mensen, als je een onbegrensde 50cc-Elystar hebt, vraag je dealer dan vooral niet de laatste softwareversie te downloaden en te installeren!

Update 24 september 2003:
Bericht ontvangen van Peugeot Frankrijk. Daarin krijg ik te horen dat er wel degelijk een 'free' versie wordt geleverd. Toen ik met dat nieuws naar van Staveren ging belde de dealer Peugeot Nederland. Vervolgens bleek, dat die software in ons land niet wordt aangeboden.

August 27, 2003
Once more, I took a 90 minutes motorbike training in Edam. Of course, I tremendously enjoyed it again. Here's the report in a separate window!


Second motorbike training

27 augustus 2003
Opnieuw nam ik een motorrijles van anderhalf uur in Edam. Natuurlijk heb ik me weer enorm vermaakt. Hier is het verslag in een apart window!

September 4, 2003
A few more days of great weather, with temperatures well over 20C. But in the early morning, it's quite cold again. The rising sun is hidden behind layers of fog, which turns the meadowlands into a mysterious landscape. Time to wear Long Johns and a turtle neck in the morning again!


Sunrise in September, 06:40am

4 september 2003
Ons wachten nog een paar dagen met heerlijke temperaturen boven de 20 graden. Maar 's morgens vroeg is het al knap koud. De opgaande zon gaat verscholen achter mistbanken, waardoor een mysterieus polderlandschap ontstaat. Tijd voor de lange onderbroek en de extra col in de ochtend.

September 4, 2003
And again, I took a 90 minutes motorbike training in Edam. The weather was awesome, so it was a thrill once more. Here's the report in a separate window!

By the way: I won't be making any further reports on the riding lessons. After all, this should remain an Elystar website.


Third motorbike training

4 september 2003
Alweer de derde rijles van anderhalf uur. Het was fabelachtig mooi weer, dus heb ik er enorm van genoten. Hier is het verslag in een apart window!

Van de volgende rijlessen maak ik overigens geen verslag. Het moet natuurlijk wel een Elystar-website blijven.

September 24, 2003
When, at the forum, I mentioned the fact that my seat makes a cracking sound, I learned that several Elystar riders encounter the same problem. Because it's a minor thing, nobody really makes an issue of this and continue riding. Today, the Customer Care department of Peugeot France even told me that they had never heard of the problem. In order to show how to solve this little problem, I took a picture of the small adhesive strips I attached to the bottom side of the seat. The result is satisfactory, although I have to replace the strips regularly.


Solving the cracking seat

24 september 2003
Toen ik op het forum meldde dat mij zadel een krakend geluid maakt, bleek dat meer Elystar rijders daar last van hadden. Omdat het een kleinigheid betreft, maakt niemand daar een punt van, en rijdt iedereen gewoon door. Vandaag hoorde ik in een mail van de klantenserviceafdeling van Peugeot Frankrijk, dat ze van dit probleempje zelfs nog niets hadden gehoord. Om even te laten zien hoe het eenvoudig kan worden verholpen heb ik bijgaande foto gemaakt met de plaats van wat vilten stripjes die ik heb opgeplakt aan de onderzijde van het zadel. Het resultaat is bevredigend, ook al moet ik met regelmaat de viltjes vervangen.

September 25, 2003
I must admit that I can't resist going slightly off topic again, by letting you know that I passed my theoretical (traffic rules) motorcycle test last night. Of 50 candidates, only 18 passed, and I'm glad to be one of them.
Next step: the road exam, which will probably take place in about five weeks from now.


The "theory certificate"

25 september, 2003
Tja, ik kan niet nalaten toch weer even een off topic melding te doen: gisteren ben ik geslaagd voor het theorie-examen motorrijbewijs. Van de 50 kandidaten slaagden er slechts 18, en ik was gelukkig één van hen. De volgende stap is het praktijkexamen, dat vermoedelijk over een week of vijf zal plaatsvinden.

September 30, 2003
Today, with 13,100kms, I visited dealer Van Staveren in Diemen again, because the engine stalls when standing still. And if it doesn't stall, it runs very roughly to say the least. This was just a quick visit, but I was serviced right away.
He checked the battery charge, but it was OK. Then he replaced the air filter (was due anyway) and added some injection cleaning fluid to the fuel. Unfortunately, to no avail.
So, now he'll have to check the air pump hose and the reed valve. This is a bit more work, which is why I had to make a service appointment for next Tuesday. I guess I'll have to try and cope with the problem at least one more week.


Air filter was replaced

30 september, 2003
Vandaag, met 13.100km op de teller, bezocht ik dealer Van Staveren weer, omdat de motor afslaat bij het stationair draaien. En slaat-ie niet af, dan loopt de motor akelig onrustig. Dit was slechts een kort bezoekje, en ik werd prompt geholpen.
Hij controleerde de laadstroom, die in orde bleek. Toen verving hij het luchtfilter (moest toch gebeuren) en deed hij wat injectiemotor-reiniger bij de benzine. Het hielp helaas niks.
Nu zal hij de druk in de luchtpompslang en het membraan moeten controleren. Omdat dat wat meer werk is, moest ik een nieuwe afspraak maken. Dat wordt volgende week dinsdag. Ik zal dus nog minstens een weekje met het probleem rond moeten blijven rijden.

October 7, 2003
Back to the dealer, today, in order to have the hoses and the reed valve checked. I delivered the Ely around 8:30am, went to work, and got it back at 4:15pm. Yes, he found the problem: small edges of the reed valve were broken off, as the pictures shows. So, he installed a new one. And while he was at it, he checked the hoses and found, that one of the rings holding the fuel hose had to be replaced.
The result: my Elystar keeps running when closing the throttle, like it is supposed to do. It's still a bit rough, but that's what it has always been like. On my way home, the engine never stalled, so I'm confident that it's OK now.
He charged 82 euros:
- air filter 3.60
- reed valve 13.90
- hose ring 0.75
- labour 63.75


Reed valve edges broken off

7 oktober 2003
Vandaag weer naar de dealer om de slangen en het membraan te laten nakijken. Ik bracht de Ely om 8:30 's morgens, en haalde hem om 16:15 na het werk weer op. Yup, hij vond het probleem: kleine hoekjes van de membraanklepjes waren afgebroken, zoals de foto laat zien. Hij plaatste dus een nieuwe, keek toen de slangen nog na, en merkte dat een klem van de brandstofslang niet dicht was.
Het resultaat: mijn Elystar blijft weer keurig lopen als ik de gashandle dicht draai, zoals het hoort. Nog steeds loopt de motor stationair wat onrustig, maar dat was altijd al zo. Op weg naar huis sloeg de motor geen enkele keer meer af, dus ik denk dat het nu OK is.
Hij berekende 82 euro:
- luchtfilter 3.60
- membraan 13.90
- slangklem 0.75
- arbeidsloon 63.75

October 21, 2003
Today was the Big Day: final road test for the full motorcycle licence. The test consists of a small amount of theory, the actual road test, and four special figures.
Before doing the test, I took one more hour of training, which is quite common. During this training, as well as during the test, everything went quite smoothly, so I'm happy to be able to say that I passed it.
This week, I will get the certificate exchanged for the real driving licence.


The licence certificate

21 oktober 2003
Vandaag was de Grote Dag: het motorrijexamen! Het examen bestaat uit een klein beetje mondelinge theorie, de rijtest, en een viertal verplichte figuren.
Voordat ik het examen reed, nam ik nog een uurtje les, wat heel gebruikelijk is. Ik ben dolblij te kunnen zeggen dat zowel tijdens het lesuur als tijdens het examen alles vlotjes verliep, en ik dus ben geslaagd.
Deze week zal ik bij de gemeente het certificaat gaan inwisselen voor het echte rijbewijs.

November 8, 2003
Bummer! The front light broke down yesterday, after 14,200kms. High beam still worked fine, but of course, I had to get a new light bulb. That's a H4 halogen 35/35W 12V bulb, which cost EUR 8,40 at a local scooter shop in Purmerend. Got one today and plugged it in. Getting the five screws out, as described in the owner's manual, wasn't the tricky part. Getting the old bulb out was, though. Took me about 30 minutes to get it done.


Light bulb defective

8 november 2003
Verdorie! Het dimlicht ging gisteren, na 14.200 km, kapot. Het grote licht werkte nog wel, maar natuurlijk moest er toch een nieuw lampje in. Het is een H4 halogeen 35/35W 12V lamp, die EUR 8,40 kost bij een plaatselijke brommerzaak in Purmerend. Vandaag eentje gehaald en geplaatst. De vijf schroeven verwijderen, zoals in de handleiding staat, lukt prima. Lastig was het verwijderen van de oude lamp. Na ca. 30 minuten was de klus geklaard.

November 11, 2003
Little over a week ago, the rear brake of the combined left lever brake system appeared to malfunction. Dealer van Staveren noticed that the brakes and cables were OK. Just to make sure, I wrote an e-mail to Peugeot France Customer Care and was replied immediately: "Yes, we got some failures of the pressure regulator of the SBC system. We now get on after sale a new one in case of failure. The supplier is now AJP (instead of SATMO). If you change it (if it is really the cause), check your dealer has got this new brand."
Today, van Staveren installed the new pressure regulator. That was still quite a task: it took him several hours, partly due to the fact that all body panels have to be removed to install a different piece of metal to hold the device, and partly because it takes a very long time to get the air out of the system afterwards.
The regulator was covered under the Peugeot three year warranty.

UPDATE December 3, 2003
Today, I received an e-mail from Peugeot France with, in part, this message:
"We would like to point out especially that some of your writings about the brake pressure limiter (SBC system) have led to misunderstandings.
Indeed, some customers have understood from your (our) comments that all SATMO pressure regulators might collapse. We want to assure you herewith that this is absolutely not the case. We have changed the supplier, but not especially and mainly for quality reasons. [...] It is not to be considered that the technical solution that was applied on your personal bike would match up all problems with similar effects on the rear brake (other possible causes : lack of brake fluid, air bubbles in the circuit, caliper seized up, dust around the caliper, wrong or used brake pads...)."

So, folks: don't panic right away. If you have brake problems, do not believe that it must definitely be a bad pressure system.


Rear brake problems solved

11 november 2003
Ruim een week geleden deed de achterrem van het SBC-systeem het niet meer. Dealer van Staveren bekeek eerst de remmen en kabels, en zag dat ze in orde waren. Ik schreef een e-mail naar Klantenservice van Peugeot Frankrijk en kreeg prompt te horen: "We horen inderdaad van fouten in de remdrukverdeler. In geval van defect vervangen we deze. Tegenwoordig nemen we echter een verdeler van het merk AJB in plaats van SATMO. Zorg dus dat de dealer er eentje van dat merk bestelt."
Vandaag heeft van Staveren de nieuwe remdrukverdeler geplaatst...een klus van enkele uren! Deels omdat alle kappen er vanaf moeten om een afwijkende beugel te plaatsen, en deels omdat het anderhalf uur duurde voordat de lucht uit het remsysteem was gehaald.
De remdrukverdeler valt onder de garantie van drie jaar van Peugeot Scooters.

UPDATE 3 december 2003
Vandaag ontving ik een e-mail van Peugeot Frankrijk met dit bericht:
"Wij willen u er op wijzen dat uw verslag over de remdrukverdeler heeft geleid tot misverstanden.
Nogal wat websitebezoekers hebben begrepen uit het verslag dat het SATMO-systeem zou falen. Dat is beslist niet het geval. We zijn weliswaar overgegaan op een andere leverancier, maar niet alleen uit kwwaliteitsoverwegingen. [...] Het is dus niet gezegd dat de technische oplossing die op uw scooter is aangebracht voor iedereen gelijk de oplossing zou betekenen voor alle remproblemen. Andere mogelijke oorzaken van defecten zijn: gebrek aan remvloeistof, lucht in het circuit, remklauw verkeerd afgesteld, stof in de remklauw, verkeerde remblokjes...".

Kortom: geen paniek als je een remprobleem hebt! Het moet niet meteen te maken hebben met het remdruksysteem.

November 15, 2003
Bought a 1996 BMW R1100RT three weeks ago, and picked her up at the dealer (Wim ter Braake, Nijeveen) today. With only 31,000 km in the shaft drive, the bike is practically new! The 150km trip back home was great!

Almost great!

I was only 7 km on my way, when I suddenly heard a big !Bang! and then felt the rear tyre going every which way. I stopped and was flabbergasted: the trye was absolutely flat, due to a giant screw drilled into the rubber.
Called the dealer, they picked me up, installed a new tyre, charged only cost price (no charge for pickup and installation) and got me going again. I think I beat all statistics with this one.

Update Januari 10, 2004
Every now and then, people ask me to report my experiences with the BMW at this site. I appreciate that, but still won't do that. The reasoning is, that this is purely an Elystar website, and there are plenty of BMW sites on the Web already.
However, if you really like to read my stories about the BMW motorbike, feel free to visit BMWSporttouring.com, where I've become a regular by now. For instance:
- a question
- a ride report
- another ride report


1996 Silver R1100RT "Tusnelda"

 

15 november 2003
Drie weken geleden een BMW R1100RT van 1996 gekocht. Vandaag opgehaald bij dealer Wim ter Braake in Nijeveen. Met slechts 31.000km in de cardan is de fiets vrijwel nieuw. De 150km terug naar huis waren fantastisch!

Bijna, dan...

Ik reed nog maar 7km toen ik opeens een enorme knal hoorde, en vervolgens de achterband alle kanten uit voelde glijden. Ik stopte, en stond perplex: de band was helemaal plat, doordat een enorme schroef zich het rubber in had geboord.
De dealer gebeld, die me prompt ophaalde, een nieuwe band plaatste, slechts inkoopprijs berekende (zonder kosten te rekenen voor montage en het ophalen) en me opnieuw een fijne rit wenste. I denk dat ik hiermee alle records heb gebroken.

Update 10 januari 2004
Regelmatig krijg ik het verzoek om mijn belevenissen met de BMW op deze site te vermelden. Dat vind ik aardig, maar toch blijf ik er bij dat niet te doen. Voornaamste reden is, dat dit een Elystar-site is, en dat er al ruim voldoende BMW-sites zijn.
Mocht je toch iets over mijn ervaringen en ritten willen lezen, dan kun je terecht op BMWSporttouring.com. Ik ben daar inmiddels kind aan huis. Lees bijvoorbeeld:
- een vraag
- een verslag
- nog een verslag

November 15, 2003
And "Tusnelda" forces me to sell the Elystar, the scooter you've been reading about on this website.

She has 14,300km on the clock now, and is in very good shape. Asking 1,800 euros. Buyer picks the scooter up, or I'll be willing to deliver it within The Netherlands. Dutch insurance until May 1, 2004, included.
Feel free to send me an e-mail.

Januari 10, 2004
STILL FOR SALE!
March 15, 2004
SOLD!

The website, however, remains alive. The forum will still be available.

Also, I list a "users section" here, where stories and reports of other Elystar riders will be published. If there's anything you want to publish, like a report of a service of a day ride, feel free to e-mail your story to me. I'll be happy to publish it here. A picture would be great with that, too!

Elystar meeting Aviodrome 2006 DUTCH ONLY (Paul)

Elystar nu te koop

15 november 2003
En "Tusnelda" dwingt me mijn Elystar, de scooter waarover jullie op deze website lazen, te verkopen.

Ze heeft momenteel 14.300km op de teller, en is in goede staat. Vraagprijs 1.800 euro. Koper haalt de scooter op, maar aflevering binnen Nederland kan ook. Inclusief WA-verzekering met verhaalsdekking tot mei 2004.
Geinteresseerd? Mail dan even!

10 januari 2004
NOG STEEDS TE KOOP!
15 maart 2004
VERKOCHT!

Deze website blijft vooralsnog open, evenals het forum.

Hieronder start ik een overzicht van verhalen van andere Elystar-rijders. Heb je iets leuks te vertellen, zoals het verslag van een servicebeurt of een toerrit, mail me dan gerust. Ik zorg voor prompte plaatsing. Ook een foto erbij zou ik leuk vinden.

Elystar meeting Aviodrome 2006 (Paul)

<< Previous

<< Vorige